Jakub Mielczarek

Jakub Mielczarek
Fizyk teoretyk, adiunkt w Zakładzie Teorii Układów Złożonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równolegle do pracy w obszarze fizyki teoretycznej rozwija swoje zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, innowacjami oraz futurologią.