Kristi Kuusk & Ana Tajadura-Jiménez & Aleksander Väljamäe

Kristi Kuusk
Projektantka i badaczka, która zajmuje się tworzeniem zrównoważonych inteligentnych usług tekstylnych. Poszukuje nowych sposobów na zapewnienie zrównoważonego rozwoju tekstyliów i mody przez wdrażanie nowych technologii. W 2016 roku Kristi obroniła pracę doktorską z zakresu rzemiosła i zrównoważonego rozwoju inteligentnych usług tekstylnych na Eindhoven University of Technology w grupie badawczej Designing Quality in Interaction.

Ana Tajadura-Jiménez
Post-doc w Manos Tsakiris’ Lab of Action and Body (LAB), Royal Holloway, University of London. Interesuje się multisensorycznością i autopercepcją, a także przetwarzaniem emocji w codziennych kontekstach i nowych technologiach komunikacji.

Aleksander Väljamäe 
Adiunkt na Uniwersytecie Tallińskim w Estonii, zajmuje się informatyką fizjologiczną. Jego badania psychofizjologiczne dotyczą wpływu mediów audiowizualnych na człowieka na poziomie percepcyjnym, poznawczym i emocjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod diagnozowania i leczenia różnych zaburzeń, np. autyzmu, depresji, migreny oraz nowych zastosowań, np. interfejsy mózg-komputer, neuro-kino.