Design a site like this with WordPress.com
Get started

O kuratorkach

Joanna Rutkowska

Ukończyła informatykę i jest design researcherką. Potrzeba humanizacji nowych technologii sprawiła, że zajmuje się projektowaniem. W ramach programu doktorskiego Tallinn University w Estonii finalizuje pracę z obszaru projektowania usług zatytułowaną “Actionable service design deliverables”. Jest autorką licznych publikacji naukowych z obszaru projektowania usług i metod projektowych. Należy do IDEO U Community of Practice, grupy praktyków, którzy pod patronatem firmy IDEO rozwijają swoje kompetencje z obszaru kreatywnego przywództwa. Od 2013 współtworzy raport „User Experience i Product Design w Polsce”.

Magda kochanowska

Z wykształcenia jest projektantką, a także autorką licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. Od 2005 roku jest związana z Wydziałem Wzornictwa ASP w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt, kieruje Katedrą Teorii i Historii Designu. W latach 2011-12 wykładała na Universidad Europea de Madrid. Była redaktorką w kwartalniku projektowym 2+3D. Zajmuje się teorią i krytyką designu oraz metodologiami projektowymi. Realizowała polskie i międzynarodowe projekty wystawiennicze w kraju i zagranicą. Jest inicjatorką międzynarodowej konferencji teorii i krytyki designu Fair Design. Razem z Weroniką Rochacką Gagliardi prowadzi firmę Design Provision.

podziękowania

Szczególne podziękowania należą się znakomitej grupie ekspertów, którzy poświęcili swój czas, aby podzielić się z nami swoją wiedzą. Dziękujemy za konsultacje merytoryczne i inspiracje następującym osobom (w kolejności alfabetycznej):

  • Ewa Bugajska, Senior Analyst in Product Team w Brainly
  • dr Marcin Chlebus, Co-Owner w Data Juice Lab, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim
  • dr Monika Książek, Data Science Expert w Play
  • dr Piotr Migdał, niezależny Data Scientist
  • Jakub Mojsiejuk, inżyniera uczenia maszynowego z Motorola Solutions
  • prof. Piotr Płoszajski, profesora SGH w Warszawie
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz z AGH w Krakowie
  • Michał Witkowski, Lead Game Economy Designer w Rage Quit Games
  • Karolina Wójcik, Senior Data Analyst w Brainly
  • prof. Susan Yelavich, Professor Emerita, Design Studies, Parsons School of Design, The New School in New York

Advertisement