Design a site like this with WordPress.com
Get started

Zamień emocje na dane

Zamień emocje na dane

Zapraszamy Cię do zadania inspirowanego projektem “Dear Data” autorstwa Giorgi Lupi i Stefanie Posavec. Za chwilę obejrzysz wystawę o danych i o emocjach. Wydrukuj poniższą kartę i wypełnij ją, oglądając wystawę. 

Jakie emocje wzbudzają w Tobie projekty przedstawione w ramach tej prezentacji? Które wywołują uśmiech na Twojej twarzy? Które wzbudzają niepokój? Narysuj je!

Advertisement